Alaline elamine meie majas:

 • väljaspool Vändra alevit pärit inimesele alates 625 EURi kuu
 • Vändra alevi elanikule alates 550 EURi  kuu (hooldusele paigutatav isik peab olema olnud Rahvastikuregistri andmetel Vändra alevi elanik vähemalt 3 aastat enne hooldusele paigutamist)

Hind sisaldab:

 • ööpäevaringne hooldus
 • toitlustamine kolm korda päevas
 • majutus ühe-või kahekohalises toas
 • retseptiravimid
 • arsti poolt määratud ravimite võtmise järelvalve
 • mähkmed jm inkontinentsivahendid
 • hooldusõe teenused tööpäevadel
 • eluruumide koristamine
 • kliendi pesu pesemine
 • sauna kasutamise võimalus
 • vaba aja sisustamine
 • sotsiaaltöötaja teenus tööpäevadel
 • abistamine samas majas asuvate perearstide külastamisel ja taastusraviteenuste kasutamisel arsti poolt määratud ravimite võtmise järelvalve

 

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/421112013009

 

Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri:

https://www.riigiteataja.ee/akt/431102013019